יום ראשון, 17 באוקטובר 2010

גוונו את העבודות


תיק עבודות טוב הוא תיק עבודות מגוון. הגיוון של תיק העבודות שלכם יכול לבוא לידי ביטוי בכמה מובנים. ראשית תיק עבודות יכול להיות מגוון מבחינת המדיומים הנכללים בו כמו ציור, רישום, פיסול, צילום וכיוצא בזה. תיק עבודות יכול להיות גם מגוון מבחינה רעיונית ותמתית ולכלול התייחסויות אל נושאים שונים.