יום ראשון, 17 באוקטובר 2010

לחדש


אחד הדברים הכי נוראיים באמנות הוא קלישאות ועל כן נסו בכל מחיר להמנע מהם. האיזון בין אסתטיקה ובין מקוריות הוא תמיד מסובך, שכן מה שמקורי אינו תמיד יפה ומה שיפה אינו תמיד מקורי, אך בכל זאת נסו להעדיף מקוריות וחדשנות כאשר אתם מכינים תיק עבודות שכן הנחת המוצא של הבוחנים היא כי טכניקה ואסתטיקה הם משהו נרכש, אך מחשבה חדשנית הרבה יותר קשה ללמד.